پیرو پست صبح ، سرانجام ما موزیکی را برای به اشتراک گذاشتن با شما ارائه می دهیم .موزیک بازی فروت کرفت توسط الیور بانگلابا ساخته شده است.به عقیده ما الیور کار فوق العاده ای برای کارت بازی ما انجام داده است.

موزیک این بازی در ابتدا با صدای زیبای پرندگان شروع می شود تا شما احساس آرامش داشته باشید و در عین حال پر انرژی باشید.چه طور ممکن است ؟ فقط به موزیک زیر گوش دهید 🙂

یک نظر

پاسخی بنویسید

Optionally add an image (JPEG only)