فروت‌کرفتکمیکیانه با فروت کرفت

داستان مصور سوم در «کمیکانه با فروت کرفت»

توسط آگوست 5, 2015 نظر 143

 همراهان خلاق فروت کرفتی، سلام!

امیدواریم مثل همیشه خوب، قوی و با اشتیاق در کنار هم سومین داستان مصور «فروت کرفت» را ساخته و دنیای خارج از «نبرد میوه ها» را پر از رنگ و کلماتی کنیم که با دیدن و خواندنشان لبخند به لب دوستانمان بنشانیم.

این شما و این هم کمیک 3 : 😉

آموزش درج متن در تصویر

comic3

نظر 143

پاسخی بنویسید

Optionally add an image (JPEG only)