سلام به دوستان هنرمندم در «نبرد میوه ها»

ازبین صدها کمیک زیبایی که برای ما ارسال کردید تعدادی به چشم میخورد که برایمان جالب تر از بقیه بودند… 🙂 دوست داشتیم آنها را با شما در اینجا به اشتراک بگذاریم.
با همراهی شما دوستان به زودی دنیایی از کمیک های خلاقانه در فروت کرفت خواهیم ساخت، منتظر کمیک های بعدی ما در «کمیکانه با فروت کرفت» باشید.

از کمیک شماره 1:

25144 25485

و از کمیک شماره 2:

27306 27317

نظر 35

پاسخی بنویسید

Optionally add an image (JPEG only)