راه اندازی تیم فروت کرفت در کیک استارتر با افتتاح توسط یک خواهر و برادر

فروت کرفت یک کارت بازی مستقل با بیش از 200 کارت با میوه های جنگجوست.میا و سروش خواهر و برادری که تحت پوشش  Turned On Digital, موسس تیم فروت کرفت هستند و با ارائه این بازی در کیک استارتر اقدام به راه اندازی این پروژه کرده اند.

بازی فروت کرفت بازیکنان را تشویق به تشکیل ارتشی از میوه های جنگجو و ادامه این بازی به جنگیدن با رقبایشان در سراسر جهان می کند.جایزه پیروزی هایشان طلا و کارت های بسیار و دریافت مراتب بالای کارت های میوه های جنگجو است.برای پیروز شده گان ، این فرصت خوبی است که با استفاده از موجودی خود و ذخایر طلایشان و همچنین منابع در دسترس ارتش خود را بازسازی کنند .برای سریعتر بودن این پروسه می توانند با استفاده از پرداخت های داخلی این کار را انجام دهند.

گروه های موفق بازیکنان را قادر به افزایش کارت های جنگجو به منظور اتقام از خسارت های بیشتر میکند.این بازی چند نفرهو اجتماعی است به این معنی که بازیکنان می توانند در مقابل هر بازیکن دیگری در سراسر دنیا بجنگند یا با آنها به صورت دوستانه تشکیل قبیله های قوی دهند.

“میا می گوید:”گسترش این بازی را در ماه آذر 1391 شروع کرده و نسخه بتای آن را در ماه دی 1391 ارائه کرده ایم.این بازی به صورت هوشمند طراحی شده است و ما در جستجوی کمک های بیشتری در ارتقاء هنر بازی و ارائه آن به بازار هستیم.

“And we’ve got some great digital and physical rewards for those who pledge their support” adds Soroush.

A demo of Fruitcraft app in action is already available on the Kickstarter page along with a promotional video and breakdown of the exclusive rewards for project backers. Backer rewards include game merchandise and limited opportunities for pledgers to name a character, add their bio or even make a cameo in the game.

“We’re so excited about Fruitcraft.  It’s been a life-long dream to get this project off the ground and it really captures the magic of our childhood games.  With the help of Kickstarter we know we can do it. Fruitcraft is friendly, fruity and – most importantly – it’s fun!” concludes Mia.

Fruitcraft has a Kickstarter backing goal of raising £7,000 by Aug 8, which will allow the team to deliver the game by Sep. Fruitcraft will be initially available on iOS, with Android and other platforms firmly on the roadmap.

For more information about Fruitcraft, visit the official Kickstarter project page:

http://bit.ly/fruitcraft or http://fruitcraft.ir

For more info, contact Mia Bennett via mia@fruitcraft.ir or +44 (0)7882 730 338.

###

Notes to editors: Mia Bennett & Soroush Khodaii are behind Turned On Digital. Turned On Digital is a full service mobile apps development agency based in London and Manchester, UK. Founded in 2009, their clients have included ITN, Channel 4, SamFry and Harper Collins and their projects have been featured by the BBC, the Guardian, WIRED and Fast Company amongst many others. Their social app Situationist was featured at MoMA in New York.