جنگ ها و مأموریت های فروت‌کرفت

به همه نشان دهید که چه هستید

 

جنگ ها و مأموریت ها را ادامه دهید!

بازی فروت‌کرفت به طور کلی درباره کارت های بازی و جنگ هاست.شما می توانید تیم دفاعی خود را از ارتش میوه های جنگجو انتخاب کرده و سپس به دنبال رقبای جهانی خود باشید . اگر شما قویتر از حریف خود باشید ، مقداری تجربه کسب خواهید کرد ، مقداری طلا ذخیره می کنید و ممکن است یک مرحله ارتقاء پیدا کنید .

اگر هم که پیروز نشدید ، بعد از چند دقیقه دوباره شارژ می شوید و شروع کنید.

مأموریت ها مشابه جنگ هاست اما خودش در مقابل بازی است.وقتی شما بازی را شروع می کنید مأموریت ها فوق العاده به شما کمک می کنند تا سریعتر به مراحل بعدی راه پیدا کنید .