فروت کرفت (نبرد میوه ها) روی اپ استور، کافه بازار و مایکت منتشر شده که می توانید آن را از طریق آدرس های زیر برای موبایل یا تبلت خود دریافت کنید.

         ee      logo