دسته

فروت‌کرفت

فروت‌کرفت

سپر دفاعی

همراهان فروت کرفت سلام! سپر دفاعی یکی از ویژگی‌های مهم نبرد میوه‌هاست که در بازی…
vahid
دسامبر 21, 2015